AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Doel AHP programma

Het Affordable Housing Project, AHP, heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het huisvestingsprobleem voor de lage inkomensgroepen in Suriname. Dit gebeurd door deze groep in staat te stellen te voldoen aan één van de verschillende woonoplossingen via een subsidie.

Doelgroep AHP programma

De beoogde begunstigden van het programma zijn huishoudens met een laag inkomen die land bezitten of het recht hebben om land te gebruiken. Er is ook een mogelijkheid voor begunstigden om deel te nemen aan het programma, zonder grondbezit. Die grond wordt binnen een van de projecten ter beschikking gesteld.

Woonoplossingen AHP

  • Nieuwbouwwoning waarbij u in het bezit bent van een perceel;
  • Renovatie van uw woning waarin u woont;
  • Uitbreiding van uw woning waarin u woont.
aanmerking

Kom ik in aanmerking?

Vraag 1:

Heeft u eerder meegedaan met Lisp 1 of Lisp 2 of bent u reeds in aanmerking gekomen voor een gesubsidieerde financiering van de overheid?

ja

nee

Vraag 2:

Bezit u twee of meer percelen?

ja

nee

Vraag 3:

Is uw perceel kleiner dan 2500m2?

ja

nee

Vraag 4:

Bent u 21 jaar of ouder en woont u met 2 of meer familieleden of bent u 45 jaar of ouder en bent u alleenstaand?

ja

nee

Vraag 5:

Beschikt u over de Surinaamse nationaliteit?

ja

nee

Vraag 6:

Beschikt u over een eigen perceel of een stuk grond in één van de volgende gebieden?

ja

nee

Indien het antwoord op vraag 1 en 2 NEE is en op vraag 3,4,5 en 6 JA, dan kunt u zich registreren bij één van devolgende NGO's bij u in de buurt.

Benodigde documenten Urban?

Urban

(New core house)

Urban

(Special 100 Cases)

Urban

(Renovation and Extension)


Aanvraagformulier

X

X

X

ID - kaart

X

X

X

Gezinsuittreksel

X

X

X

Uittreksel van de overige mensen in de huishouding

X

X

X

Nationaliteitsverklaring

X

X

X

Familieboek

X

X

X

Schoolverklaring voor kinderen boven de 21 jaar

X

X

X

Salarisslip, verklaring van inkomen

X

X

X

Plan of tekening van de woonoplossing

X

X

X

Begroting woonoplossing

X

X

X

Perceel documenten/ Documenten Recht van gebruik perceel

X

X

X

*Verklaring van geen onroerend goed (Gliss)

X

X

X

*Hypothecaire uittreksel

X

X

X

Landmeterskaart

X

X

X

Tijdsplanning van de woonoplossing

X

X

X

Route beschrijving

X

X

X

Doktersverklaring / Arbeidsongeschiktheid

X

Copie SOZAVO kaart: (Financiële Bijstand AOV, AKB)

X

Procedure voor het aavragen van een “verklaring van geen onroerend goed” en “hypothecaire uittreksel”: Vraag een verklaring voor geen onroerend goed aan, hierna kunt u een verklaring van geen onroerend goed of een C-blad ontvangen. Indien u een C-blad met 2 of meer percelen ontvangt wordt uw aanvraag afgewezen. Indien u een C-blad met 1 perceel heeft ontvangen kunt u uw hypothecaire uittreksel aanvragen.

Benodigde documenten Hinterland, Voorburg en Richelieu?

Hinterland

(New core house)

Hinterland

(Renovation and Extension)

voorburg/ richelieu

(Geen eigen perceel)


Aanvraagformulier

X

X

X

ID - kaart

X

X

X

Gezinsuittreksel

X

X

X

Uittreksel van de overige mensen in de huishouding

X

X

X

Nationaliteitsverklaring

X

X

X

Familieboek

X

X

X

Schoolverklaring voor kinderen boven de 21 jaar

X

X

X

Salarisslip, verklaring van inkomen

X

X

X

Plan of tekening van de woonoplossing

X

X

X

Begroting woonoplossing

X

X

X

Verklaring van geen onroerend goed (Gliss)

X

X

X

Dorpsverklaring van Dorpshoofd of kapitein

X

X

Tijdsplanning van de woonoplossing

X

X

X

logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023