AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase vinden voor alle projecten de volgende activiteiten plaats:

  • De Housing Program Manager van de PIU verzoekt de financieel manager van de PIU om een geldoverdracht via de TSA, met het verzoek om fondsen voor de HIC over te dragen als initiĆ«le betaling voor door de aannemer uitgevoerde werken;
  • De finance manager van de PIU dient het juiste verzoek in bij de TSA voor het bedrag van een deel van de subsidie dat aan de aannemer moet worden betaald. Het verzoek wordt schriftelijk goedgekeurd door de project director.
over-ons

Extra activiteiten als het project hypothecaire financiering omvat

Als het project een lening of hypotheekfinanciering omvat, vinden naast de bovengenoemde activiteiten ook de volgende activiteiten plaats:

  • De Bank bereidt de lening- of hypotheekdocumenten voor (indien van toepassing);
  • De Bank en de begunstigde ondertekenen de lening- of hypotheekdocumenten;
  • De lening of hypotheekfinanciering wordt beheerd vanaf een specifieke rekening bij de SPSB.
logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023