AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Over AHP

Het eerste Low Income Shelter Program (LISP) voor huishoudens van de lageĀ  inkomensklasse (LISP I/SU0017) werd tussen 2003 en 2009 in Suriname uitgevoerd. Het programma was gebaseerd op de toekenning van een subsidie aan begunstigden met een laag en gemiddeld inkomen, voor de bouw van een nieuw huis, of voor de uitbreiding of verbetering van een bestaand huis. In de vijf jaar dat het programma werd uitgevoerd, profiteerden 3.725 huishoudens ervan: 1.208 voor nieuwe woonoplossingen en 2.517 voor woningverbetering. Dit programma werd uitgevoerd door de stichting LISP.

Het tweede programma (LISP II/SU-L1015.) was bedoeld om voort te bouwen op het succes en de resultaten van LISP I en om de regering van Suriname te blijven steunen in haar inspanningen om de leefomstandigheden van huishoudens met een laag inkomen te verbeteren. LISP II richtte zich op huishoudens met een maandelijks netto-inkomen van SRD 900 - SRD 1988. Gedurende de vijf jaar dat het programma werd uitgevoerd, kwamen 4.006 huishoudens in aanmerking: 286 voor nieuwe woonoplossingen en 3.720 voor woningverbetering.

over-ons

Het derde programma, Affordable Housing Project, is een vervolg van de successen en resultaten van zowel LISP I en II. Dit om de doelgroep in staat te stellen te voorzien in haar behoefte aan adequate huisvesting. De projecten Richelieu en Voorburg is toegevoegd voor de lage inkomensklassen die geen eigen perceel hebben. De focus van AHP zal zijn op de 40% van laagste inkomensverdeling.

Door het verstrekken van een subsidie richt het programma zich op : (i) kwalitatieve huisvesting tekort van huishoudens met een laag inkomen; en (ii) het gebrek aan betaalbare huisvesting. AHP bevat de lessen van zijn voorgangers.

Het programma wordt gefinancierd door de Regering van Suriname en Islamic Development Bank (IsDB). De financiering omvat een bijdrage van US$ 3.000.000 (in land toewijzing) en een bijdrage van US$ 750.000 (in contanten) door de regering en een lening van US$ 10.000.000 en US$ 25.000.000 verkoop op afbetaling van de Islamic Development Bank (IsDB).

logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023