AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Aanvraagfase

De Aanvraagfase verwijst naar de reeks activiteiten die onderdeel zijn van het aanvragen van een AHP subsidie.

Het doel van de Aanvraagfase is het invullen van een aanvraagformulier inclusief het indienen van alle vereiste ondersteunende documenten. Tijdens de aanvraagfase wordt door de NGO-Officer het aanvraagformulier digitaal ingevuld. Het aanvraagformulier bevat informatie om aan te tonen dat de aanvrager voldoet aan de gestelde criteria, evenals technische en kosteninformatie van de woonoplossing waarvoor de subsidie zal worden gebruikt. De NGO begeleidt de aanvrager bij het kiezen van een gepaste woonoplossing, rekening houdende met hun bestaande woonsituatie en leencapaciteit. Het eindresultaat van de aanvraagfase is het indienen van het aanvraagformulier bij de PIU via het AHP MIS. NGO's zorgen ervoor dat alle aanvraagformulieren die ter verificatie en goedkeuring bij de PIU worden ingediend, juist en volledig zijn.

over-ons

Rol van de NGO

  • Vaststellen of het aanvragende huishouden in aanmerking komt;
  • Begeleiding bieden bij de technische aspecten van het project;
  • Het beoordelen van de capaciteit van het huishouden om de woonoplossing te financieren.

De eerste taak van de NGO is ervoor te zorgen dat het aanvragende huishouden voldoet aan alle criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie van AHP. Dit houdt in, een interview en een beoordeling van de ondersteunende documenten.

Nadat is vastgesteld of de aanvrager in aanmerking kan komen, geeft de NGO advies over de technische aspecten van de woonoplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige woonomstandigheden van de aanvrager, zijn financiƫle draagkracht (inclusief spaargeld en de mogelijkheid om te lenen), de technische moeilijkheidsgraad en de kosten van het voorgestelde project.

De NGO's moeten de capaciteit van het huishouden om de woonoplossingĀ te financieren beoordelen, rekening houdend met de subsidie, de eigen bijdrage van het huishouden in contanten en/of bouwmaterialen. Als er een hypotheek of lening nodig is, zal de NGO de leencapaciteit van het huishouden beoordelen.

over-ons
logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023