AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Financiering

Tijdens de voorafgaande-goedkeuringsfase kunnen aanvragers bij de SPSB om hun verplichte minimale bijdrage te storten. Aanvragers kunnen individueel aanvullende financiering aanvragen, indien nodig, bij de SPSB. Voor aanvragers die financiering van de SPSB nodig hebben, vraagt de aanvrager een lening of hypotheek (5% hypotheek bij de SPSB-bank) aan, afhankelijk van het type woonoplossing. In de meeste gevallen zal een hypotheek nodig zijn voor een nieuwe woning. Leningen kunnen nodig zijn voor uitbreiding of renovatie. De SPSB beoordeelt de leningaanvraag en keurt de aanvraag goed of af, afhankelijk van de leencapaciteit van het huishouden.

De aanvrager stort de bijdrage van het huishouden op de projectrekening van de begunstigde (BPA). De SPSB verstrekt de PIU via e-mail de volgende informatie:

  • Ondertekende overeenkomst voor hypothecaire financiering.

De financieringsfase is voltooid wanneer de PIU de bevestiging heeft ontvangen van de SPSB dat de minimale eigen bijdrage van het huishouden is gestort en bij huishoudens die een financiering nodig hebben moet dit ook goedgekeurd zijn.

over-ons

Met betrekking tot de GSPA van de PIU voor AHP-begunstigden

Om goedgekeurd te worden voor een subsidie, moeten aanvragers die al vooraf zijn goedgekeurd de minimale eigen bijdrage storten op de GSPA (General Special Project Account). Deze rekening wordt specifiek en alleen gebruikt voor de uitvoering van AHP woonoplossingen. Als voorwaarde voor goedkeuring van de subsidie moet de aanvrager het contante deel van de eigen bijdrage volledig storten.

over-ons

Met betrekking tot het gebruik van informatie over het inkomen van het huishouden die aan de IFI wordt voorgelegd

Wanneer voor een woonoplossing een hypotheek of lening nodig is, eist de SPSB van de aanvrager gedocumenteerde informatie over het inkomen van het huishouden. De aan de Bank verstrekte gegevens over het inkomen van het huishouden worden vergeleken met de gegevens over het inkomen die de aanvrager in de aanvraagfase aan de NGO heeft verstrekt. Verschillen tussen het inkomen dat aan de Bank wordt gerapporteerd en het inkomen dat tijdens de aanvraagfase aan de NGO's wordt gerapporteerd, leiden tot actie (hetzij om het verschil te onderzoeken, hetzij om de aanvraag af te wijzen) als blijkt dat het huishoudinkomen boven de AHP-maximumdrempel ligt die overeenkomt met het vereiste netto maandinkomen.

over-ons

Goedkeurings- en contractfase

Tijdens de goedkeurings- en contractfase vinden de volgende taken plaats:

  • Verificatie door de PIU dat aan alle voorwaarden van de financieringsfase is voldaan;
  • Goedkeuring van de huisvestingssubsidie door de housing program manager en uitgifte van een HIC door de PIU aan de begunstigde;
  • Een AHP projectovereenkomst tussen de begunstigde en de PIU wordt getekend;
  • Ondertekening van een AHP-projectcontract tussen de begunstigde en de contractant.
logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023