AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Uitvoering, toezicht en monitoring

In deze fase vinden de volgende activiteiten plaats:

  • De aannemer neemt het bedrag van de eerste uitbetaling op, zoals gespecificeerd in de projectovereenkomst. De datum van de eerste uitbetaling wordt beschouwd als de begindatum van het project;
  • De PIU betaalt de bouwer/aannemer het bedrag dat is vastgelegd in het contract tussen de begunstigde en de bouwer. De bouwer koopt de materialen die nodig zijn om het project op te starten en vervoert de materialen naar de projectlocatie (Urban); De werkzaamheden aan het project beginnen;
  • Naarmate het werk vordert, vinden supervisiebezoeken plaats in overeenstemming met het supervisieschema dat is opgenomen in de projectovereenkomst tussen de aannemer, de begunstigde en de PIU. Supervisiebezoeken worden uitgevoerd door de housing program manager en worden op 100% basis uitgevoerd. Tijdens de bouwfase worden minstens één keer per maand controlebezoeken uitgevoerd;
  • Naarmate het werk vordert, vinden er op willekeurige basis controlebezoeken plaats om de kwaliteit van het projecttoezicht te controleren. Monitoringsbezoeken kunnen samenvallen met controlebezoeken of kunnen onafhankelijk van controlebezoeken plaatsvinden. Controlebezoeken worden uitgevoerd door de supervisor van AHP.
over-ons

Met betrekking tot de projectmonitoringbezoeken van de PIU

De AHP-Officers van het huisvestingsprogramma zullen monitoringsbezoeken afleggen middels een steekproef. Monitoringsbezoeken zijn activiteiten die bedoeld zijn om de kwaliteit van de supervisieactiviteiten te verifiëren, met als doel te helpen garanderen dat AHP-projecten op tijd, binnen het budget en volgens de goedgekeurde technische specificaties worden voltooid.

logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023